jdi na obsah

PANTOMIMAN - JUMPSTREET - PSYNONIMA - PSY MR V PRAZE !!!

Jak bude celá Winter Tales akce probíhat?

Měsíc a půl nám zbývá do víkendové psychedelické zábavy, která proběhne na kotvící lodi Altenburg na Vltavě v Holešovicích.

Mejdan začíná v pátek 15.12. v 22:00. Končit se bude v sobotu ráno v 8:00.

Poté začneme již v sobotu v 16:00 na open air scéně před lodí Altenburg .
Zde bude pro vás připravena venkovní scéna, ohně a čaj na zahřátí.
Vystoupí zde chill out live projekt NETSU z Polska.

Od 20:30 v sobotu začneme opět hrát přímo na lodi Altenburg a celá akce skončí v neděli ráno v 8:00.

Akci budou zdobit tři dekorační crew. Páteční noc bude mít na starosti Psyalaska ze Slovenska. Sobotní noc si vezme na starosti Sayp. Venkovní prostor vyplete svým string art Petrix z Ukrajiny.

Mapping si vezme na starosti po obě noci Vj Jergowitch z Fractal Bandits.

Line up je nabitý. Poprvé se v České Republice představí projekt Jumpstreet ze Švýcarka.

Djane Psynonima zahraje poprvé v Praze. Doplní je legendární projekt Pantomiman a z Purple hexagon přijede prezentovat své nové album Psy Mr z Itálie!

Srdečně vás zveme na psychedelický zážitek, který v Praze nemá obdoby!

LÍSTKY:
Vstupenky jsou právě v prodeji. Máme poslední tři za 790 Kč,-. Poté cena 990 Kč,-.

V nabídce stále lístek pro čtyři kámoše za cenu tří lístku. Tedy 2390 Kč,-.

LINK:
https://1url.cz/WuqMc

Těšíme se na vás!

UDÁLOST:
https://www.facebook.com/...

How will the whole Winter Tales event take place?

We are a month and a half away from the weekend of psychedelic fun, which will take place on the Altenburg moored on the Vltava River in Holešovice.

The party starts on Friday 15th December at 22:00. It will end on Saturday morning at 8:00.

Then we will start on Saturday at 16:00 on the open air stage in front of the boat Altenburg .
There will be an outdoor stage, bonfires and tea to warm you up.
The chill out live project NETSU from Poland will perform here.

From 20:30 on Saturday we will start playing again directly on the Altenburg and the whole event will end on Sunday morning at 8:00.

The event will be decorated by three decorating crews. Friday night will be taken care of by Psyalaska from Slovakia. Saturday night will be handled by Sayp. The outdoor area will be decorated with string art by Petrix from Ukraine.

Mapping will be done by Vj Jergowitch from Fractal Bandits both nights.

The line up is packed. For the first time in the Czech Republic, Jumpstreet project from Switzerland will present itself.

Djane Psynonima will play for the first time in Prague. They will be accompanied by the legendary Pantomiman project and Purple hexagon will come to present their new album Psy Mr from Italy!

We cordially invite you to a psychedelic experience unparalleled in Prague!

TICKETS:

Tickets are on sale now. We have the last three for 790 CZK,- (33 euro). After that the price is 990 CZK,- (41 euro).

There is still a friendly ticket for four friends for the price of three tickets. So 2390 CZK, - (98 euro).

LINK:
https://1url.cz/WuqMc

We look forward to seeing you!

31.10.2023 | digitalforestfe... | novinky