jdi na obsah

NATURAL FREQUENCIES with PRAHEYA LIVE (Banyan Records) & Hermetic Live

Obrázek

PRAHEYA a Hermetic vystoupí naživo dne 23.11.2013 v pražském klubu Cover Place, kde proběhne první párty ze série Natural Frequencies, na kterou Vás Synaptic Dreams vřele zvou.

V rámci další události pořádané Synaptic Dreams crew jsme si pozvali producenta a dje z rakouského Innsbrucku, který vystupuje pod jménem Praheya. Svou tvorbu zaměřuje na noční temný psychdelický trance. Dále bude ke slyšení projekt Hermetic z jihočeské Kamasutry, který vyniká silnýmy goa rytmy.Tyto producenty doplní čeští a slovenští djs. Nebudou chybět dekorace ani projekce.

Těšíme se na vás.

PRAHEYA
Praheya z rakouského Innsbrucku patří mezi hlavní producenty labelu Banyan Records. Již nějakých pár let hrával hlavně noční psytrance, ale také denní a chilloutové dj sety na akcích pod původním jménem "Cosmic Tune". Až konečně v roce 2011 přichází s uměleckým jménem Praheya. Jeho představa o hudební produkci je vytvořit prostor frekvencí, které jsou přirozené a v souladu s vesmírem, a tím také s původem každé lidské bytosti. V tomto prostoru přirozených frekvencí se posluchač sám naladí do svého přirozeného stavu tím, že pohybuje svým tělem podle těchto zvuků. V roce 2012 vydává Praheya své debutové album Crossing the Rainbow Bridge, které odborná veřejnost přijala s velkým nadšením.
Toto album je zdarma ke stažení na webu Ektoplazm: http://www.ektoplazm.com/...
Tento rok Praheya již připravil několik dalších tracků, které budou vydány pod labely Banyan Records, Visionary Shamanics a Burning Trip Records a je možné si je nyní přehrát na webu
SoundCloud: https://soundcloud.com/pr...
do by si chtěl Praheovy mistrné kousky přehrát pčes portál youtube, může učinit zde:
http://www.youtube.com/us...

Jak fungují tzv. Přirozené frekvence:
Použítím vzorce "kosmické oktávy" (kterou na tuto planetu přivedl švýcarský vědec Hans Cousto) je možné, aby všichni hudebníci tvořili hudbu v harmonii s přírodou. Hans Cousto přepočítal jisté cykly ve vesmíru na rozsah frekvencí, jež jsou slyšitelné lidským uchem. Ve svých skladbách nalazuje Praheya syntezátory a zvukové samply na tyto frekvence jak nejlépe je to jen možné. Z toho vyplývá i výskyt právě dvou frekvencí v rozmezí psytrancové hudby, tj. 152 a 144 - a právě proto jsou všechny Praheyovy skladby vytvořeny v BPM 152.
Klasický komorní tón v euro-americkém prostředí (ne v Indii!) je nastaven na 440 hz pro A1 - ale tato frekvence nemá v přírodé žádný protipól, s nímž by byla v harmonii - a právě proto nejsou ani ostatní noty hrané tímto způsobem přímo salděny s přírodou. Jednoho dne byla frekvence tónu určena na 440 hz, a to lidmi, kteří neměli ani zdání o spojení mezi hudebními notami a přírodou (anebo o něm právě věděli až moc dobře). A tak Praheya především mění frekvenci "master-tune" na syntezátoru na jinou (a to ne jenom na 432 hz), ale zároveň již nijak nemění "fine tune" (jemné ladění). Ale v psytrancové hudbě dochází k četné modulaci zvuků - a to převážně pomocí nízkofrekvenčního oscilátoru LFO na syntezátorech - tím pádem se určité zvuky vůbec na masteru neladí.
Kdybyste měli zájem o více informací k tomuto tématu, navštivte prosím tuto stránku:
http://www.planetware.de/...

HERMETIC
Hermetic je cesky psytrancovy projekt, ktery vznikl v roce 2011. Hermetic se venoval tvorbe psychedleicke elektroniky jiz koncem 90. let, a to hned pote, co prisel do kontaktu s klubovymi trance parties. V te dobe pracoval jeste na PC v DOSu a na Amize v programech jako Protracker, Axs, Rebirth, Vaz apod. Jeden z impulzu k tvorbe bylo predchozi hudebni vzdelani a take kontakty na lidi, kteri s nim sdileli podobny vkus i nazory na ruzne elektronicke zanry. Jeho styl se behem let transmutoval zmenou prostredku a na finalni podobe se ustalil v roce 2009 diky intenzite prace a zkusenostem s virtualnimi syntetizery. Inspiraci hledal drive prevazne u klasickych psytrance interpretu, pozdeji ale i v prirode, snech a ruznych externalitach. Vetsinu jeho tvorby nejde zaskatulkovat do stylu, na kazdem tracku se odrazilo momentalni rozpolozeni, ale spojuje je temer vzdy silna goa melodie.

PRAHEYA
Praheya has been playing mainly night-trance but also day-trance and chill out dj-sets @ parties and festivals for some years under the former dj-name "Cosmic Tune". In june 2011 finally the actual artist name Praheya manifested. His concept behind music production is to create a space of frequencies which are natural and in harmony with the cosmos and therefore with the origin of every human being. In this space of natural frequencies the dancer tunes himself to his own natural state by moving his body to these sounds.
Whoever wants to listen to Praheya's masterpieces on youtube, can do it here:
http://www.youtube.com/us...

The Analysis of Natural Frequencies:
By using the "octave formula" (brought to this planet by the Swiss scientist Hans Cousto) it is possible for musicians to create music that is in harmony with nature. Hans Cousto calculated certain cycles in the cosmos into the range of frequencies that the human ear can hear. In Praheya's tracks he tunes the synthesizers and audio-samples to these frequencies as good as possible. There are also two speeds that are in the range of psytrance music: it is 152 and 144 - that is why all Praheya's tracks are created with 152 BPM.
The classical mastertune in Euro-American area (not in India!) is 440 hz for an A1 - but this frequency has nothing in nature that is in harmony with it - and so therefore also all the other notes played are not exactly in tune with nature. it once was set to 440 hz by people who didn't have any knowledge about these link between musical notes and nature (or maybe they knew exactly about it). So Praheya mainly changes the master-tune of the synthesizer to a another master-tune (not just 432 hz) and doesn't change the fine tune. But in psytrance music a lot of modulation happens with the sounds - mainly with the LFO's of the synthesizer - so in that manner certain sounds don't have a master-tune at all.
For more info visit this website:
http://www.planetware.de/...

HERMETIC
Hermetic, a Czech psytrance project, started in 2011. Hermetic dedicated himself to psychedelic electronic production already by the end of the 90s, right after he came into contact with club trance parties. At that time he was still working on a PC in MS-DOS and on Amiga in softwares such as Protracker, Axs, Rebirth, Vaz etc. One of the impulses to start the production was previous music education and also contacts with people sharing similar taste and opinions on various electronic genres. His style had transmuted throughout the years with the change of tools and in the year 2009, thanks to the intensity of work and experience with virtual synthesizers, stabilised in its final form. Earlier, he sought inspiration mostly from traditional psytrance interprets, but later also in the nature, dreams and various externalities. Most of his production could not be labelled as a style, each track mirrors momentary mood, but they are connected through a strong goa melody almost every time.

Live:

Paheya (Banyan records)
https://soundcloud.com/pr...
http://www.ektoplazm.com/...

Hermetic (Kamasutra Crew)
http://hermetic.name/news...

DJs:

000333 (MimoTV)

Dwaid (Mystical Waves)

Mako btb Heehy (Synaptic Dreams)

Beyond Infinity (Otrozona)

VJs:

Wide (Kinocirkus)

Basic (Kamsutra)

Decos:

WIZARTS
https://www.facebook.com/...

Elien

Monkowlaff

Entry: CZK 150

Facebook Event: CLICK
Nyx.cz Event: CLICK

17.10.2013 | cuky | novinky