jdi na obsah

Digital Forest 2022

Cross Club a Digital Forest Festival se vrátili z místa našeho letošního setkání. Dobrou zprávou pro všechny je, že vše je domluvené a tedy se v termínu 25.-28.8. můžeme potkat v kempu Svatá Kateřina u Chotěvic.
Tento měsíc oznámíme další umělce, kteří vystoupí na pátém pokračování Digital Forest Festivalu.

Poprvé na DF bude v pátek a v sobotu otevřena Kids Area, kterou budou mít na starosti dvě milé slečny Sašetka a Bajča. Na místě je velká dřevěná prolézačka pro děti a dětská zóna s ní bude propojena.
Součástí areálu je rybník ke koupání. Tedy nafukovací lodě, kruhy a plavací křidélka s sebou !
V okolí se nachází tři zajímavé lokace pro všechny průzkumníky. Jdou zvládnout v jednom výletu.
Prvním místem jsou Buddhovy kameny. Nachází se pouze 1,2 km od rekreačního střediska. Dojdeš k nim lesní cestou, která se v závěru napojí na žlutou stezku. Pokračuj na Karolininu vyhlídku, která je co by kamenem Buddhy dohodil. Poté pokračuj po žluté k Slučím kamenům a volným tempem se nám vrať do areálu festivalu DF.
Workshop Area pro vás letos připraví Val a bude fungovat od páteční desáté hodiny ranní. Brzy zveřejníme další podrobnosti i s emailem, na kterém bude možnost přihlásit workshop svůj.
Na místě je dostatek chatek pro všechny, co je mají zaplacené z minulého roku (budeme rozesílat v průběhu dubna info email) plus jsme uvolnili pár volných chatek pro další zájemce.
Všechny lístky z roku 2021 jsou v platnosti také pro letošní ročník. Týden před naším datem měl proběhnout Psy Kemp festival. Ten je zrušený a všechny vstupenky prodané na Psy Kemp jsou v platnosti pro DF 2022. Celoživotní lístky platí samozřejmě také.
Brzy zveřejníme podmínky pro stánkaře a také formulář pro dobrovolníky.
Do konce dubna je v prodeji 75 lístků za 1600 kč (65 euro). Od 1.5. bude cena vstupenky 1900 Kč (77 euro). Děti do 15 let mají vstup zdarma.
Lístky nyní ke koupi pohodlně přes book-tickets.
Předprodej:
https://www.book-tickets....
Těšíme se na vás pod širým nebem!

EVENT:
https://www.facebook.com/...

PRESALE LINK:
https://www.book-tickets....

English:
Cross Club and Digital Forest Festival have just returned from the location of our upcoming fest. The good news is that everything is arranged and agreed, so we can meet at the camping Svatá Kateřina u Chotěvic (Saint Catherine at Chotěvice) on August 25th-28th.
This month we will introduce you some more artists who will give their performances at the fifth Digital Forest Festival.
For the first time at DF there will be an open Kids' Area which will be managed by two amazing ladies Sašetka and Bajča. There is a big wooden climbing frame on the location which the children's area will be connected to.
At the recreational area there is also a lake where one can swim. So, take your inflatable boats, inner tubes, and swimmies with you!
In addition, there are three exciting sights for all kinds of explorers nearby. And it's possible to reach them all during one trip.
The first place is called Buddha's Stones. It's situated only 1,2 km from the openair area. You can reach them by a forest path that will end in the yellow itinerary. Continue to Karolina's Viewpoint, and Buddha's Stones will be within a stone throw. Then keep following the yellow path to the Sunny Stones and walk back at a relaxed pace to the DF festival recreational area.
A workshop area will be prepared for you by Val. It will be open from 10am on Friday. Later on we will post the further details and write the email you will be able to register your workshop on.
There are enough huts for everybody who paid for them last year (we will be sending information emails about it in April), plus we have some more huts available for those who are interested.
All the tickets from the year 2021 are valid for this year. One week before DF Psy Camp Festival had to take place. As it was cancelled, all the Psy Camp tickets are valid for DF 2022. Lifelong tickets are, of course, valid as well.
We will soon let you know about the camping conditions and post forms for volunteers.
Until the end of April 75 tickets for 1600kč (65 euros) are available. Starting with the first of May the ticket price will be 1900kč (77 euros). Children under 15 are admitted free if charge.
You can now buy tickets at ease through book-tickets.
presale link:
https://www.book-tickets....
We are looking forward to seeing you under the open sky.
Cross Club a Digital Forest

EVENT:
https://www.facebook.com/...

PRESALE LINK:
https://www.book-tickets....

11.04.2022 | digitalforestfe... | novinky