jdi na obsah

Rozhovor s Minimal Criminal

english version

Minimal Criminal je relativně nový psygressive projekt z Brazílie. Tvoří ho Valerio Zhyin a Bruno Echoes, kteří za sebou mají poměrně pestrou hudební minulost. S jejich originálními a kvalitními výtvory se zatím můžete setkat na pár kompilacích, věnujících se tomuto subžánru. Na otázky odpovídal Valerio Zhyin. V případě dalšího zájmu můžete navštívit jejich domovskou stránku www.minimal-criminal.com
Jak se máš?
Výborně, jako obvykle. Tvořím hudbu na plný úvazek, každý den. Mám rozjeté 4 různé projekty, takže jsem celkem zaměstnaný.
Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost? Můžeme se těšit na další příspěvek na nějakou kompilaci, nebo dokonce na debutové album?

Jeden z našich starých tracků "ZULU PAZUZU" vyšel nedávno na kompilaci "THE LURKER" od COSMIC CONSPIRACY Records, kteří vydají příští rok nějaké naše další skladby. Kromě toho jednám s pár novými labely o dalších releasech.

Jak došlo k tomu, že do té doby neznámý projekt se uvedl na scénu rovnou u Zenon Records a navíc ve spolupráci s Krumelur? Mimochodem, co říkáte na jeho nové album?

"Reefer and Barbecue" byla naše první profesionální skladba. Všechny naše tracky předtím nebyly tak dobré. Trvalo nám to rok, než dosáhla naše produkce slušnou úroveň kvality. Byli jsme ve spojení s Fredem (Krumelur) už nějaký čas předtím, než se objevil v Brazílii. Můj partner Bruno a já jsme byli velkými fanoušky jeho hudby. Když byl v Brazílii, bydlel u Bruna v domě. Jo, jeho nové CD je opravdu výjimečné. Určitě jedna z nejvíc psychedelické hudby, která tu teď je.
Na Vaší stránce jsou ukázky zatím nevydaných tracků. Jsou určeny na placený download přímo vašim fanouškům, nebo čekáte, jestli se neozve nějaký label?

Chystáme se velmi brzo poskytnout tyto skladby k placenému stahování.

V souvislosti s nedávným krachem online obchodu Chaos Unlimited - myslíte si, že placený download (v 320 kbps mp3kách, wavech či FLACu) poskytovaný přímo samotnými umělci, případně labely nebo platformami jako např. Beatport by mohl být budoucností nejen psy scény?

Nejsem si jistý, moc o tom nevím. Pořád mám rád CDčka.

Jeden z Vás má za sebou celkem úspěšnou kariéru v black metalových skupinách. Vypadá to, že na psy scéně se pohybuje celkem dost bývalých metalistů. Napadá Vás nějaké racionální vysvětlení? :-)
Hehe, jo, to jsem já. Pořád se věnuji black metalu v mém projektu s názvem THOKKIAN VORTEX. Velký rozdíl je ale v tom, že si všechno produkují sám na svém počitači a syntezátorech. Nejsem si jistý, proč se na psy scéně pohybují bývalí metalisti. Možná je to kvůli tomu, že tento styl elektronické taneční hudby je agresivnější a mocnější než ostatní. V rámci hudby jsem byl vždy spíše otevřený. Předtím, než jsem se dostal k elektronické taneční muzice, tak jsem poslouchal progresivní rockové skupiny ze 70. let a elektronické projekty jako Tangerine Dream, Klaus Schulze, Tomita nebo Kitaro.

Oba se věnujete také sólovým projektům (dark ebm, electro a house). Je tento směr vaší prioritou, nebo se věnujete hlavně projektu Minimal Criminal?

Za prvé je tu můj EBM/gothic electro projekt jménem KAIAPHAS, který je více jako regulérní skupina, protože máme zpěvačku (lady Omega) a kytaristu (Lienhard). Tady v Brazílii jsme měli spoustu vystoupení. Pak je tu můj sólový black metal projekt THOKKIAN VORTEX, se kterým nevystupuji naživo. A nakonec je tu můj electro/psy techno/proggy house projekt ZHYIN. Všechny tyto projekty jsou pro mě stejně důležité, i když ZHYIN je pro mě největší výzvou.
Bruno má electro/proggy projekt jménem PORNSTAR a dark full-on projekt DOPPED společně s naším přítelem Kakou (MAGMA OHM/ULTRAMIND)

Jak vypadá Vaše spolupráce ve studiu? Používáte hodně hardwaru, nebo dáváte přednost počítači?

Bruno a já většinou nahráváme odděleně ve svých studiích. Některé skladby Minimal Criminal jsme nahrávali společně, jiné jsme dělali samostatně, každý sám za sebe. Nepoužíváme moc hardwaru, jenom naše audio rozhraní a můj Virus Indigo syntezátor.
Jaká je brazilská scéna? Nějaké tipy na nové nadějné producenty?

Bruno je v kontaktu s brazilskou scénou více než já. On je ten, který ví více o všech těch nových projektech a věcech okolo. Vetšína návštěvníků parties má rádo typický full-on nebo populární proggy záležitosti jako D-Nox, Son Kite, Atmos atd...Někteří mají rádí dark full-on šílenosti, zvláště ve městě Belo Horizonte. No a pár lidí má rádo náš minimal/psygressive styl, ale není jich moc. Já osobně mám rád brazilské projekty Xavier, Sylosound a Lunaire
Díky za rozhovor.


English Version:
Minimal Criminal is relatively new psygressive project from Brazil. Members are Valerio Zhyin and Bruno Echoes, who have quite various musical experiences from the past. You can find their original and quality stuff on several compilations, which are dedicated to this sub genre. In case of your further interest you can visit their website www.minimal-criminal.com

How are you?

Pretty good..same as usual, working on music production full time, every day. I have 4 different projects going on, so I’m a pretty busy boy.
What´s your plans for the nearest future? Can we expect another piece on some compilation, or even debut album?

Well, an old track of ours, ZULU PAZUZU, was released recently on a compilation called "THE LURKER" from COSMIC CONSPIRACY records. It’s a killah cd!
In 2007 COSMIC CONSPIRACY will release some more of our tunes. Besides that, i’m talking with a few new labels about other releases.
How come it happened, that unknown project started career on Zenon Records compilation, and on the top of that, in cooperation with somebody like Krumelur? Btw. do you like his new LP?


That track ," Reefer And Barbeque", was our first really professional track..all our tunes before that one were not so good.It took us a
year until we reached a decent level of production quality. We were in contact with Fred (Krumelur) for quite some time before he came to brazil. My partner, Bruno, and I had been big fans of his music.
He stayed over at Bruno’s house when he was in Brazil.
Yes, his new cd is really special. definitely some of the most
psychedelic music there is.

On your website you have samples of your unreleased tracks. Are they intended for paid download directly for your fans, or are you waiting for some response from record labels?


We’re going to have those tunes ready for paid download very soon.

In connection with recent bankrupcy of online psy CD shop Chaos Unlimited - do you think, that paid download (in 320 kbps mp3, wav or FLAC) offered directly from musicians or record labels, eventually through platforms like Beatport etc. should be the future of not only psytrance, but of the whole electronic scene?

I’m not sure about that..I don’t think about it so much. I still like
cds

One of you experienced quite succesful career in metal group. It seems like quite a lot of former metalists are now somehow interested in psy scene. Have you got any reasonable explanation for this phenomena? :-)

Hehehe, yes ,that’s me. I still produce black metal in my project
called THOKKIAN VORTEX. The big difference is that I produce it all
myself on my computer and synths.
I’m not exactly sure why there are so many ex-metalheads in the psy scene.
Maybe it could be because this style of electronic dance music is more
aggressive and powerful than other genres.

I’ve always been rather open-minded towards music. before I got into
electronic dance music, I listened to progressive rock bands from the
70s and electronic projects like Tangerine Dream, Klaus Schulze ,
Tomita, and Kitaro.

Both of you have got your own solo projects (dark EBM/futurepop or housey stuff). Which direction is more important for you - solo projects or Minimal Criminal?

First there’s my ebm/gothic electro project KAIAPHAS, which is more
like a band because we have a female singer/synth player (Lady Omega),
and a guitar player(Lienhard).
We’ve played a handful of gigs here in brazil.
Then there’s my black metal solo project,THOKKIAN VORTEX, which
doesn’t perform live.
Finally, there’s my electro/psy-techno/prog house project, ZHYIN.
ALL these projects are equally important to me but ZHYIN is the most
challenging.
Bruno has an electro/proggy project called PORNSTAR and a dark full-on
project called DOPPED with our friend, Kaka(MAGMA OHM/ULTRAMIND)

How does your cooperation in studio look like? Do you use a lot of hardware stuff, or do you prefer work on computer?

Bruno and I are most often producing individually in our separate
studios.
Some MC tunes I produce myself, some tunes bruno produces himself, and
some tunes we produce together.
We don’t use much hardware, just our audio interfaces and my Virus
Indigo synth.

How does Brazil psy scene look like? Have you got any tips on interesting/new producers or projects?
Bruno is more in touch with the brazilian scene than I am. He’s the
one who knows more about new projects and stuff like that.
Most of the party people here like typical full-on and/or popular proggy stuff
like D-Nox, Son Kite, Atmos, etc..
some like dark full-on madness. Especially in the city of Belo
Horizonte.
Finally, some people like the minimal/psy-gressive style which we produce.
However, these are few.
Some brazilian projects I like are Xavier, Sylosound, and Lunaire.

Thanks for interview

18.10.2006 | ink flo | magazín