jdi na obsah

LEMURIANS interview

Můžete nám říci něco o sobě?
Lemurians jsou Janosh Riemann a Andreas Kuchenbauer
- oba pocházíme z Německa (Mnichov a Ulm). Janoshovi je 23 let a
Andy je o něco starší :-))

Jak k tomu došlo, že jste začali dělat muziku?
Jak jste se k sobě dostali?
Janosh mi poslal demo nahrávku (pro můj label Shiva
Space Technology), která se mi ale moc nelíbila. A tak jsem mu zavolal
a zaptal se ho jestli by nechtěl přijít do našeho studia a zkusit
udělat dohromady pár tracků... A tak jsme se potkali, všechno fungovalo
perfektně a tak před 3 lety vznikl projekt Lemurians.

Jaké je vaše hudební pozadí? Jak dlouho se věnujete
psytrance?
Poslouchali jsme různé druhy hudby od hard heavy
rocku až k funky rockjazzu, Pink Floyd, Faithless, Underworld.....
Kolem psytrance jsme již od začátku - Andi od roku 1989 kdy odjel
na svou první cestu do Indie a Goa - a Janoshe nakazil jeho otec,
který strávil na Goa také spoustu času.

Máte opravdu specifický zvuk - jak děláte tracky?
Nejdříve vytvoříme podklad - bez pořádného podkladu
nic nefunguje!! A pak tam přidáváme synthy, které vytváříme sami
- nikdy neužíváme přednastavené zvuky... A pak to začnem aranžovat,
přidávat samply, mixovat a pak je najednou týden pryč.... a track
je hotový :-)

Vaše album (Crystal Mind) vyšlo již před nějakou dobou. Plánujete
nové album? A jestli ano, jak bude znít? Podle zvuku vašeho alba
a nových tracků cítím docela velký posun...

Ano, pracujeme na novém albu a máme teď hotových 7 tracků - pracujeme
tvrdě na produkci a myslíme, že jsme se opravdu posunuli - náš styl
je pořád rychlý a tvrdý, ale mnohem hudebnější a psychedeličtější...

Co mohou lidě očekávat od live-actu Lemurians? Používáte nějaké
speciality? Třeba kytary a tak podobně?

Používáme laptop společeně s emagic sequencerem, mackie mixer,
nordlead a digitech effect processor. Janosh dělá mix a já tam vkládám
různé samply mezi efekty a dalšímí věcmi. Někdy pracujeme dohromady
s Guitarminatorem - opravdu profesionálním kytaristou a doufáme,
že někdy společně uskutečníme opravdu dobrou show.

Jaké bylo vaše nejlepší vystoupení a kde?

To je těžké říct - hráli jsme na hodně dobrých akcích, ale zvláště
CBT dance festival (15000 lidí) v Portugalsku byl hodně dobrý. A
Tokyo s těmi nejšílenějšími lidmi, co jsme kdy zažili...
Jaký máte názor na současnou mp3-revoluci?

Na jedné straně si myslím, že to opravdu zabíjí hudbu, specielně
malé indie labely jako kolem psytrance, které vydávají malý počet
titulů. Ale na druhé straně je to také druh promotion, který by
neměl být podceněn.

Byli jste už někdy v Praze?

Já (Andy) jsem tam byl mnohokrát, možná 40x, protože jsem dostal
blbou práci stěhování rádia Free Europe z Mnichova do Prahy - ale
město mám opravdu rád - Janosh tam pojede poprvé a moc se těší.

Díky za rozhovor a těšíme se vaše vystoupení v Praze.

(interview by TV)

LEMURIANS vystoupí živě 11.4. v pražském Cross Clubu. Více info
v partylistu.

Could you please tell us who are you, where are you from, what
is your age etc?
Lemurians are Janosh Riemann and Andreas Kuchenbauer - we are both
from germany (Munich and Ulm). Janosh is 23 years old and andy a
bit older :-))
How did it happen that you started to make music? How did you
get together?
Janosh sent me a demo tape (for my label shiva space technology)
which I actually didnt like. So I called him up and asked him if
he would like to come over to our studio and do some tracks together...
So we met, the chemistry was perfect and we started lemurians 3
years ago.
Do you have some musical background? How long do you make psytrance...?
We liked all kind of different music from hard heavy rockstuff
til funky rockjazz, Pink Floyd, Faithless, Underworld......into
psytrance we are both from the beginning - Andi from 1989 on his
first travel to india and goa - and janosh got infected by his father
who spent a lot of time in goa as well.
You have a very specific style of psytrance - how are u making
your tracks?
First we start with a groove - without a phat groove nothing works!!
Then we put synthlines where we create the sound ourself - we nearly
never are using preset sounds... then we start to arrange, put samples,
doing the mix and then mostly one week is gone.... then we have
a track :-)
Your album (Crystal Mind) was released some time ago. Do you
plan a new album? If so, how it will sound? From your last album
and the newer releases I feel quite big progression...
Yes, we are working on a new album and we finished 7 tracks now
- we were working hard on the production and think we did a real
progress with it - the style will be still fast and hard, but in
a more musical way and quiet psychedelic....
What can people expect from Lemurians Live act? do you use some
special stuff? Guitars or whatever...?
We use a laptop with emagic sequencer, a mackie mixer, a nordlead
and digitech effect processor. Janosh is doing the mix and i put
some crazy samples inbetween with effects and stuff. We are working
sometimes with the Guitarminator - a really professianal guitarist
and hope to make a good show with him in the future.

What was your best gig and where?

Thats hard to say - many nice gigs around but very special was
the cbt dance festival in portugal (15000people). And Tokyo Japan
with the craziest people ever....

What is your opinion on the mp3 - revolution?
On one side think it really kills the music specially the indie
labels like psytrance with very small editions. But on the other
side its also a kind of promotion which should not to be underestimated.
Have u ever been to Prague before?

I (andy) was there many times maybe 40 times as I did a fu...
job as moving the radio free europe from munich to prague - but
I love this city- for Janosh its the first time and he is excited.
Thanx for interview and looking forward to hearing you playing
in Prague.
(interview by TV)

LEMURIANS live - 11.4. - Cross Club - Prague. More info in our partylist.

30.03.2003 | cymoon | magazín