jdi na obsah

VA Theory of madness review

forum | english version
VA - Theory of madness
(Dark Life records 2005)
Na světové scéně se konečně objevilo Polsko se svým novým labelem Dark Life records. Právě vydali svou debutovou kompilaci "Theory of madness" s 9ti tracky, které převážně vytvořili mladí polští umělci. Jste zvědaví, co vám může polská scéna nabídnout? Tak si to pojďme poslechnout.
Kompilace začíná temným melancholickým trackem "Jump Station" s ambientní atmosférou od projektu Barracuda. Žádný spěch, příjemné hluboké beaty a basy a drobné melodie vás pomalu hypnotizují dostatečně na to, aby vás připravili na další cestu. Kluci, co za projektem stojí, nazývají svůj styl hypnotic trance a tahle definice tracku opravdu sedí. Hodně zajímavý track a moc pěkný na první oficiální release.
Tracer je další nové jméno, co se zde objevuje. Skladba se jmenuje "Criogenic Chamber", je víc groovy s trochu minimalistickou atmosférou, temnými zvuky a prostorem, jednoduchými melodiemi trochu do goa, které pomalu postupují k vrcholu na konci tracku. Opět zajímavá dobrá záležitost.
Třetí na řadě je Remote Acces, který už vydal jeden track na Dance’n’dust records, takže tohle je asi jeho druhá vydaná věc. Jmenuje se "Find Yourself" a už od úplného začátku se vzletným intrem slyšíte, že tahle věc se bude pohybovat spíš na té světlejší stránce hudebního spektra. Má trochu israelský zvuk smíchaný s trochou progressivního feelingu. Pěkně to šlape s přiměřeným množstvým zasněných samplů a zvuků kolem. Track přidavá časem na dravosti, ale trochu větší příběh v něm by mu rozhodně pomohl.
Artha je další polský projekt, který našel na kompilaci místo s věcí "Virus" Začíná tvrdým kickem, hlubokou basou a spoustou perkusí. Po nějakém času se k nim přidá hrubě znějící synthové linky a pár efektů. Takový hodně tribal track.
Pátá věc a první nepolská. Je to Sungirl z Ruska, její track se jmenuje "You are dont stop it" a dostáváme se tak zpátky do temných vod s temnými samply a ostrými synthy, typický dark trance track s ruským vlivem, ale celkem průměrný. Ničím mě nějak neoslovil.
Další věc "Two Lions" byla vytvořena Zolodovým projektem Terminator z Ruska. Zolod je už zkušený kluk, takže můžete očekávat dobrou porci hypnotického trance s dobrým tahem na branku, hluky, zahuhlanými synthy, opravdu psychedelickou atmosférou a řvoucími lvy. Skvělá věc.
A zase zpátky do Polska, kde je připraven track "Predator" od Fobie, aby nás pořádně nakopnul. Ostrý kick, ostrá basa, ostré synthy, všechno je řádně naostřené. Atmosféra je agresivní, temná, pár efektů a naechovaných zlostných zvuků. Věc zní, jakoby byla udělaná v Rusku, a líbí se mi.
A další ruský projekt je na řadě. Je to remix od Sungirl na track "Dancefloor in hell" od Manga. Full power trance s jedním skvělým goa synthem, který chvíli kvílí uprostřed tracku.Škoda, že je po kratké chvíli doslova vyloopován pryč a už se nikdy nevrátí. Zbytek je už zas spousta efektů a samplů doplněných několika krátkými synťáky. Ale pořád je to řádný nášlap.
Poslední věc je od chorvatského projektu Parrket, který je znám spíš progresivním zvukem, takže samozřejmě jeho track "Silent Void" je také spíše progressive s groovy basou, trochou klubových elementů, více pozitivní atmosférou a pár melancholickými a slunečními melodiemi v pozadí. Dobrá věc a příjemný konec kompilace.
Takže co říci na závěr? Není to úplně nějaká skvělá kompilace, ale hodně dobrý debutový release od polského labelu s pár solidními tracky. Většina skladeb je vůbec prvními vydanými věcmi jejich autorů, takže určitě můžeme očekávat zlepšení jejich produkce v průběhu času. Kompilace není zarytá v jednom stylu, prakticky všechny tracky se od sebe něčím liší. Na druhou stranu si myslím, že mohli být lépe poskládané a kompilace by tak dostala lepší průběh.
Co oceňuji je, že Dark Life records dala šanci mnoha místním talentům ukázat svou práci šiřšímu publiku. Je příjemné slyšet, co se děje na trance scéně v téhle velké evropské zemi a já jsem zvědavý s čím přijde Dark Life records příště.
A jak se vám líbí kompilace? Napiště nám ve foru!

Tracklist
01. Barracuda - Jump Station
02. Tracer - Criogenic Chambers
03. Remote Access - Find Your Self
04. Artha - Virus
05. Sungirl - You Are Don’t Stop It (orig. ver.)
06. Terminator - Two Lions
07. Fobie - Predator
08. Manga - Dancefloor In Hell (Sungirl rmx)
09. Parrket - Silent Void


english version
VA - Theory of madness
(Dark Life records 2005)
Finally the polish scene appeared on a worldwide psytrance scene with a brand new polish label Dark Life records. They have released the debut compilation "Theory of madness” with 9 tracks made by young polish artists mostly. Are you curious what polish scene can offer to you? Let’s give a listen to a theory of madness.
The compilations begins with a track from Barracuda called "Jump Station”, a dark melancholic track with ambient atmosphere. No hurry, nice deep trance beats and bass and melodies are slowly hypnotizing you enough to prepare you for the journey. The guys behind Barracuda called their style hypnotic trance and this description really fits the track. Interesting track and very good for their first official release.
Tracer comes as next new name here. The track is called "Criogenic Chamber”. Groovier one with a minimal touch, dark sounds and ambience, simple goaish melodies peaking slowly to the end of the track. Interesting and good track again.
The third one in a row is Remote Acces, who has already one track released on Dance’n’dust records, so this might be his second release. "Find yourself” is the name of it and since the very beginning with a floating intro you can hear this one is going to be more on the light side of the spectre. It has a kind of isra sound mixed with progressive feelings. The track has a nice drive and decent amount of dreamy samples and sounds around. It is getting more and more driving, but a bit more of a "story” would help the track to be better.
Artha is another polish project and joined the compilation with "Virus” track. Starts off with hard kick, very deep bass and lots of percussion and after some time it is accompanied with dirty synth lines and some effects. A tribal track.
The fifth track and first non-polish artist. It is Sungirl from Russia, her track is called "You are don’t stop it” and we are getting back to the darkness with some scary samples and sharp synth lines, typical dark trance track with russian feeling, but quite average. It didn’t work for me.
The next track "Two Lions” was created by Zolod’s project Terminator from Russia. Zolod is an experienced guy so you can expect a solid piece of hypnotic trance with a very good drive, noisy sounds, deep synths, full psychedelic atmosphere and screaming lions. Great track.
Let’s get back to Poland again, Fobie’s track "Predator” is here to kick us off. Sharp kick and bass, sharp synths, everything here is very sharpen. The atmosphere is aggressive, deep, with a few effects and echoed scary sounds. The track sounds like it was made in Russia. I like it.
And another russian track follows. It is Sungirls remix of Manga track "Dancefloor in hell”. Full power trance with amazing goa synth running for a while in the middle of the track. Shame it is looped out after short while and never comes back and the rest are just effected sounds and samples with a few tiny synths. But it is still a kicking one.
The last tracks is from croatian guy Parkket, who is known more for progressive sound, so his track "Silent Void” is of course more progressive, with a groovy bassline, clubby elements, more positive atmosphere and melancholic & sunny melodies in the background. Good track and nice end of the compilation.
So what’s the final result? Not a top notch compilation, but very nice debut release with a few solid tracks from a new label from Poland. Most of the tracks are first releases of their authors, so I am sure the production will be better and better. The compilation is not getting stucked in one style, almost every track is different from the others. On the other side I think the tracks could be sorted in a different way to give the compilation better flow.
I appreciate, that Dark Life records gave a chance for many of their local talents to show their work to a wider audience. It is nice to hear, what happens in trance scene in this big european country and I am curious what’s come next from Dark Life records.
Tell us in the forum what do you think!

24.06.2005 | cymoon | magazín