jdi na obsah

VA Parsec review

forum | english version
VA Parsec
(Oxygen records 2005)

01. Braincell aka. Rastalians - Underwater
02. Aphid Moon vs. Protoculture - Systematic Anomally
03. Ninja - Show Time
04. Hydraglyph - Aural Sex (Rmx)
05. Freakulizer & DJ Moodra - Freaky Mood
06. Setherian - Angelic Debris
07. Sound Field - No Roots
08. Lucid SounD - 8.5 Light Minutes
09. Spectra - Split
Parsec je druhá kompilace od Oxygen records, která vyšla letos v říjnu. Zkompiloval ji opět náš dobře známý TV a samozřejmě se zabývá morning trancem. Spoustu z těch věcí jste jistě již slyšeli na různých parties, takže teď máte možnost je všechny mít hezky pokupě doma na jednom CD, na které se trochu blíž podívame.
Rozehřívací track "Underwater" nám servíruje projekt Braincell, za kterým nestojí nikdo jiný než Ralph z Rastaliens, takže čekejte rasťácký groovy fullon styl s lehkými melodiemi. Příjemná záležitost na rozjezd.
Hned po něm nastupuje dvojice Aphid Moon a Protoculture, kteří dali dohromady věc s názvem "Systematic Anomally" a určitě si tenhle letní hit budete pamatovat. Přímá basa si to pěkně valí, vzletné, nenásilné a lehce potemnělé melodie hladí na duši. Kolaborace se vyplatila a tento silně melancholický track stojí za to.
Francouzský projekt Ninja přidá na tempu a řádně to rozjíždí věcí "Show Time". Energický psytrance plný melodických ploch, efektovaných ruchů a bzuků, které občas přitvrdí a občas nadnesou.
V nastoleném rytmu pokračují Hydraglyph z Jižní Afriky, přimíchají trochu víc agresivnějšího full-on soundu, pár acidových linek, řádně synteticky bouřlivý klimax a moc dobrý remix na track "Aural Sex" je na světě. Útok na taneční parkety.
Po předchozí full-on explozi kompilačku srovnají do latě Freakulizer & Dj Moodra věcí "Freaky Mood", ale ne na dlouho. Po chvíli na vás zaútočí řádně okyselené zvuky a strhující goa melodie vás nenechá v klidu a po chvilkovém uvolnění si to track došlape až do konce.
Setherian se představuje svým typickým progresivněji orientovaným psytrancem, nenásilným, vzletným, plným drobných temnějších melodií a ploch ve skladbě "Angelic Debris".
Soundfield z Izraele patří momentálně k nejoriginálnějším producentům a trackem "No Roots" to opět dokazuje. Neotřelý morning psytrance kombinující klasictější goa sound s progresivními veselými rytmy. Výborná věc. A v roce 2006 můžete od téhle dvojice čekat album, který vyjde právě u Oxygen records!
Lucid Sound to opět vezme spíše z té monotónější progresivní strany a pohrává si s drobnými tóny a plochami, které ke konci rozvine do vesmírně atmosférických ploch a melodií tracku "8.5 Light Minutes".
No a na závěr tu máme portugalský projekt Spectra, kteří mě opět nezklamali a jejich věc "Split" je skvělou morning záležitostí, plnou emocí a melodií oslavujících krásu vycházející slunce.
Druhá kompilace Oxygen records se myslím povedla, je trochu víc vyrovnanější v celkovém zvuku než jejich první počin, i když díky tomu mohou některé skladby splynout dohromady, ale každá věc tu stojí více či méně za poslech. Žádný mainstreamový uvřískaný full on, žádná vlezlá diskoška, pár skvělých záležitostí a celkově příjemné věci na příjemná psytrancová rána, ať už doma nebo na party. A takových kompilací dnes zrovna moc nevychází, tak je možná na čase si jednu kopii pořídit.
Buy at Beatspace.com
Buy at Psyshop.com
Buy at Saikosounds.com

English version
VA Parsec
(Oxygen records 2005)

01. Braincell aka. Rastalians - Underwater
02. Aphid Moon vs. Protoculture - Systematic Anomally
03. Ninja - Show Time
04. Hydraglyph - Aural Sex (Rmx)
05. Freakulizer & DJ Moodra - Freaky Mood
06. Setherian - Angelic Debris
07. Sound Field - No Roots
08. Lucid SounD - 8.5 Light Minutes
09. Spectra - Split
Parsec is the second compilation from our czech label Oxygen records, compiled again by TV and of course focused on the morning trance. So if you are into this kind of music, let’s look closer to this release.
The warm up track "Underwater" is delivered by Braincell, who is noone else than Ralph from Rastaliens. Expect the rastas groovy fullon style with smooth melodies. Nice stuff for the beginning.
After him, there is a collaboration between Aphid Moon and Protoculture. They made together a track called "Systematic Anomally", fat driving bass shakes your ass, uplifting smooth and a bit dark melodies are touching you soul. This collaboration is worth listen for sure.
The french project Ninja speed it up a bit with his "Show Time" tune. Energetic psytrance full of melodic sound scapes, effected noises and sounds, sometimes being harder, sometimes uplifting, making a very nice track together.
Hydraglyph from South Africa follow the similar mood, add more aggressive full on sound, a few acid lines, a strong synthetic stormy climax and a very good remix of "Aural Sex" is born. Dancefloor attack.
After the full-on explosion the compilation goes forward with a track "Freaky Mood" from Freakulizer & dj Moodra. A bit more straight again, but not for long time. After a while the acid lines attack your mind, crashing goa melody makes you jump out of you sofa and after a short breakdown you go to the end of this.
Setherian brings us again his progressive oriented psytrance, non-violent, uplifting, full of little darkish melodies and scapes. That’s his "Angelic Debris" track.
Soundfield from Israel are one of the most original artists of today and they prove it again with "No Roots" track. A very original morning tune, a combination of classic goa sound and progressive housey beats and elements. Great stuff. You can also expect their full lenght album released next year at Oxygen records!
Lucid Sound goes again the more monotone progressive side of thing, playing with tiny tones and sounds building a spacey atmospheric peak of his track "8.5 Light Minutes".
And at the end we have a chance to hear another track from portuguese act Spectra. They did not fall down and bring us a great morning tune, full of emotions, melodies celebrating the sunrise beauty.
The second compilation from Oxygen is a nice realese, a bit more well-balanced in its sound than the first one, even maybe some tracks could merge a bit in your ears, but each tune is more or less worth listening. No mainstream kick-ass full-on, no cheesy stuff, a few great tracks and overall pleasant tracks for pleasant mornings at the dancefloor or at home as well. And there is not much compilations like this today, so maybe it is time to get your copy.
Buy at Beatspace.com
Buy at Psyshop.com
Buy at Saikosounds.com

19.11.2005 | cymoon | magazín