jdi na obsah

Son Kite - On Air

Artist: Son Kite
Title: On Air Remixes
Label: Digital Structures
Format: CDS and 2x12”
Released: March 2004

Za projektem Son Kite stojí švédští producenti Sebastian Mullaert a Marcus Henriksson. Dohromady se dali roku 1996 a v roce 1998 vzniká projekt Son Kite. Zakládají studio High-Hat, kde se věnují produkci hudby (nejen psytrance) na profesionální úrovni. V roce 1999 vydávají své debutové album Minilogue na německém labelu Novatekk, díky úspěchu tohoto alba se Sonkite stávají známí a začínají vydávat své tracky na labelech jako Flying Rhino, Transient, Iboga ... a samozřejmě taky na jejich čistě progressive labelu Digital Structures. Další projekty těchto dvou producentů jsou například Minilogue, Trimatic, chilloutový projekt Ooze. Sebastian Mullaert dále skládá pod jménem Filur a Sonkite spolu s Ticonem tvoří pod jménem Qlap.Teď k samotnému CD. Son Kite přicházejí se zajímavým nápadem. Na labelu Digital Structures vydávají 4 barevnou sérii jejich nejnovějších počinů. Jedná se o singl skladby On Air a její remixy - modré CD, které vyšlo v půlce května. Dále pod zelenou barvou je přichystáno samotné album Colours, které vyjde ke konci dubna. Pod červenou barvou je na květen připraveno DVD s live záznamem jejich koncertu v Tokyu a v září se můžeme těšit na druhý single k albu Colours, tentokrát pod fialovou barvou.V ruce tedy držím modrý kompakt. Na něm je skladba On Air a jejích pět remixů. Skladbu zremixovali Deedrah, Lemon 8 a Midival Punditz, dále je tu pak future/past remix, o kterém z bookletu není patrné, jestli je to remix od Son Kite nebo od nějakého jiného producenta. Singl je zakončen remixem pod názvem New disco science alliance neboli NDSA. Což je housový projekt přátel Sonkite a Ticona.Ted k samotným trackům:1. On Air (original version)Skladba začíná 2 minutovým klidným intrem. Po tomto intru skladba sklouzne do opravdového Son Kite soundu. Mohutná basa, tvrdý kopák a vyvážená hajtka. Tohle je motor, který dává Son Kite neuvěřitelně energický zvuk. A samozřejmě se k tomu postupně přidávají nejrůznější synthy a samply. To vše na 135 BPM :)
V 5. minutě přichází nádherné intermezzo, kdy každým okamžikem čekáte, co se z toho vyklube, cca po minutě z toho vzejde breakbeat, který ladně přejde do neuvěřitelně energického a melodického progressive psytrancu obklopeného mnoha kosmickými zvuky.2. On Air (deedrah remix)Track v podání od Deedrah je bez intra. Skladba začíná našláplým Deedrah beatem. Postupně se vynořuje mnoho klasických Deedrah zvuků známých ze skladeb jako Reload nebo Liquid Skies, ale i přesto je ale stále poznat, že se jedná o Son Kite. Jejich rukopis ve skladbě zůstal. Tento track je určitě z CD nejdrsnější. Skladba by zapadla jak do fullon, tak do proggy setu.3. On Air (lemon 8 remix)Hodně klubovej remix. Skladba je myslím až moc dlouhá. Má přes 11 minut a je příliš utahaná. Hodila by se spíš do nějakého housového setu. Když se jeden rif opakuje skoro minutu, skladba pak rychle omrzí. Intermezza mají upliftingový nádech stylu PvD.4. On Air (future/past remix) Skladba s breakbeatovým základem by v psytrancovém setu asi velký úspěch neměla, ale track je to ale výborný. Jsou zde slyšet prvky z mnoha hudebních stylů. Místy skladba zní jako staří dobří Underworld nebo Leftfield. Velice zajímavý počin plný mnoha skvělých nápadů.5. On Air (midival punditz remix)Tentokrát chillout remix s hypnotickým downbeatovým spodkem a klasickými východními nástroji. Skladba plná táhlých ploch, polyfonních zvuků a melodií. Prostě chillout jak má být.6. On Air (NDSA remix)Další klubovka. Tentokrát s typickým Ticonovským spodkem a techno hajtkou. Tento remix je myslím mnohem zdařilejší než od Lemon 8. Spodek je vic groovy a celá skladba je energičtější. Oproti Lemon 8 remixu track taky postrádá upliftingové disko nájezdy, což je jedině dobře...Více informací:www.mpdqx.com/digitalstructures
www.sonkite.comEnglish version:Two Swedish producers, Sebastian Mullaert and Marcus Henriksson, stay behind the Sonkite project. They drew together in 1996 and in 1998 the Sonkite project was born. They founded High-Hat studio where they attend to music production (not only psytrance) on the professional level. In 1999 they released their debut album Minilogue on German label Novatekk. Because of the huge success of the album they became quite famous and started to release their music on labels such as Flying Rhino, Transient, Iboga…and of course their own pure progressive label called Digital Structures. Another projects of these two producers are for example Minilogue, Trimatic or chillout project Ooze. Sebastian Mullaert also makes music as Filur and Sonkite together with Ticon form Qlap project.

Let´s have a look at the CD itself. Sonkite came with an interesting idea. They are releasing 4-colour series of their brand new production on Digital Structures. It is a single CD of blue colour with "On Air" track and its remixes released in the middle of the May, followed by "Colours" album itself that will be released at the end of the April. There is a DVD with live performance recorded in Tokyo under red colour and we can look forward to September when the second single from "Colours" album will be released, this time in violet.

I am just holding a blue compact in my hand. There is "On Air" track on it and its five remixes. The track has been remixed by Deedrah, Lemon 8, Midival Punditz and Future/Past, unknown artist for me. The single CD ends with a remix called New Disco Science Alliance aka NDSA. This is a house side-project of Ticon.

1. On Air (original version)
The track starts with two-minutes long calm intro. After the intro the track slides into the typical Sonkite sound. Powerful bassline, hard kick and balanced high together with various synths and samples gradually added. This is the engine that gives so incredibly pushing sound to Sonkite. Everything goes on 135 BPM :) In the 5th minute comes beatiful intermezzo when you just waiting what will turn out. After cca one minute starts breakbeat part that fluently moves into incredibly energic and melodic progressive psytrance surrounded by many cosmic sounds.

2. On Air (Deedrah remix)
Deedrah´s remix is without any intro part. The track starts with powerful Deedrah beat. Many of the classical Deedrah sounds known from Reload or Liquid Skies tracks appear after a while but you can still recognise Sonkite in it. This track is without any doubt the roughest one on the CD. The track is good to both full-on and proggy set.

3. On Air (lemon 8 remix)
Very clubby remix. The track is too long in my opinion. It has more than 11 minutes and it´s very tiresome. It would be maybe more convenient to some house music dj set. When you repeat the same riff for nearly one minute, the track palls on you soon. Intermezzas have uplifting mood in PvD style.

4. On Air (future/past remix)
The track with the breakbeat basement would not be probably very succesful in psytrance set. But the track is great anyway. You can hear there elements from many different kinds of music. In some parts the track sounds like old Underworld, in others like Leftfield. Very interesting work full of good ideas.

5. On Air (midival punditz remix)
This time chill-out remix with hypnotic downbeat basement and classical eastern instruments. The track is full of long downbeat parts, polyphonic sounds and melodies. Simply proper chill-out song.

6. On Air (NDSA remix)
Another clubby track. This time with typical Ticon bassline and techno highs. I think this one is much better than Lemon 8´s remix. It is much more groovy and energic. Compared to Lemon 8 it also misses uplifting disco raids which is a good way in my opinion…

More info:

www.mpdqx.com/digitalstructures
www.sonkite.com
thnx to Slater

05.04.2004 | schwa | magazín