jdi na obsah

Megalopsy - The Abstract Machine review

forum | english version
MEGALOPSY - The Abstract Machine(Trishula records 2005)
Megalopsy je trojčlenný projekt pocházející z Argentiny a po jednom vydaném tracku na kompilaci Ignis Fatuus je tu hned se svým debutovým albem The Abstract Machine. Megalopsy se ve své hudbě snaží vyjadřovat a objevovat působivost drsné a hypnotické hudby a podle poslechu jejich prvního alba se jim to daří a dokázali si vytvořit poměrně osobitý zvuk.
The Abstract Machine je zcela jistě věnováno nočním hodinám na psychedelic trance party, ale určitě se dá poslouchat i v klidu doma, protože to je jedno z těch vzácných alb, které mi znějí jako ucelený kus hudby, koncepční album, která ma začátek a konec a nezačne být nudné po 4tém tracku. Není to sbírka jejich nejlepší nakopávacích tracků, které v podstatě znějí velice podobně. Z alba je cítit ucelená myšlenka, kterou je cesta od prapůvodního chaosu až do kosmu skrze různé atmosféry a prostory. O konceptu alba si můžete přečíst v bookletu a podle mě se chlapcům podařilo ho realizovat.

Album je pozvolna stavěno od ambientního intra a když konečně dojde na beaty, nemají v úmyslu všem ukázat jak rychle to umějí rozjet hned od začátku. Začínají pěkně pomalu a budují atmosféru až k rychlému temnému třeštění a celé to zakončuje takový electo-ethno-breakbeat track. Experimentují se zvukem a strukturou basy, používají různé elementy jako typické dark psy zvuky a hluky mixované s orchestrálními částmi, ve kterých zní například piano, nechybí spousta hlasových samplů a krásné duchařské melodie, které mi občas připomenou ten starý goa feeling. Nemají také problém ukončit track dlouhým chilloutovým outrem a někdy ani nevíte, kdy vlastně začal nový track. Každý track je něčím osobitý, má vlastní příběh, ale všechny jsou zároveň spojeny vzájemně propojeny.
Pro mě je The Abstract Machine jedno z nejsilnějších alb v takzvaném "dark psy" proudu, které jsem slyšel a doufám, že od Megalopsy se objeví další věci. Pokud máte rádi noci temné, šílené, vzrušující a zajímavé, tohle album byste neměli minout.


english version
MEGALOPSY - The Abstract Machine(Trishula records 2005)
Megalopsy is a three men project coming from Argentina and after their first track released on Ignis Fatuus compilation they are here with their full lenght debut album The Abstract Machine. Megalopsy is here to express and explore the potential violence and hypnotism of music and according to this first album, they are sucessful with it and they have developed quite unique sound.
The Abstract Machine is definitely dedicated to the night hours of a psychedelic trance party, but you can listen to it at home as well, because this is one of the rare albums, which sounds to me as a whole piece of music, a concept album with the beginning and the end and not being boring after the 4th track. It is not a sampler of their best kicking tunes sounding the same in general. It sounds like it was made with the idea behind, which is a journey from the ultimate chaos to the cosmos through different moods and spaces. You can read the whole concept in the booklet and I think the guys made the idea come true.
The album is slowly builded from short ambient intro and when it comes to the beat, they are not trying to show how fast they can make it right in the beginning. They are starting slowly and build the atmosphere up to the fast dark maddness and finnish it with kind of electro-ethno-breakbeat track. They are experimenting with bassline structure and sound, using various element such as typical dark psy sounds and noises mixed with orchestral parts with piano for example, lots of voice samples and beaufitul spooky melodies remind me the goa feeling sometimes. They do not hesitate finnish their tracks with a long chill outros and sometimes you dont even recognize when the next track starts. Each track has its own personality and tells its own story, but everything is connected together at the same time.
This is one of the strongest "so called dark psy" albums I have heard so far especially for a debut album so I hope to hear more great tunes from Megalopsy and you should check this album out if you like your nights being dark, mad, exciting and interesting.

13.03.2005 | cymoon | magazín