jdi na obsah

Interview s ANALOG PUSSY

Analog Pussy se blíží poprvé do ČR… A abychom nebyli zaskočeni, nýbrž naopak dobře připraveni, pokecal s nimi PsyriX, vlastně za nás za všechny…
Čaues, jmenujete se Analog Pussy, proč zrovna takhle? Má to nějaký specifický význam?
Jiga: Milujeme analogový syntetizátory, mají silný, syrový a energický zvuk. To by bylo k té analogové části. No a pussy?. Snažili jsme se najít jméno s ženským motivem. Potom přišel Jinno s názvem "pussy"…
Jinno: Nechtěli jsme nějaké sofistikované jméno. Chtěl jsem to říct rovnou na ostro, bum, ber nebo nech ležet.
Jiga: Řekla jsem mu: zbláznil ses? Pussy??
Jinno: ..no a pak jsme se oba začali smát a věděli jsme, že je to ono.
A co vaše začátky? Odkud čerpáte inspiraci?
Jiga: Všechno to začalo před sedmi lety v Israeli. Zavolala jsem Jinnovi a zeptala se: ... máš na mě pár minut? ...
Jinno: …a z 5 minut je to nakonec 7 let.
Jiga: Každý z nás měl nějaké studiové vybavení, ale chyběly nám peníze na nákup dalšího. Věděli jsme, že spojení naši techniky dohromady bude dobré řešení.
Jinno: Oba pocházíme z jiného žánru, Jiga je bývalá punkrockerka a já zase odchovanec techno-trance scény. Ty rozdíly jsou výhodou i nevýhodou zároveň. Museli jsme si projít dlouhým procesem vychytávání své spolupráce a hledáním společného bodu.
Co vaše vlastní tvorba?
Jiga: Narodila jsem se v Jeruzalémě, v Izraeli... Poslouchala jsem metal a rock a když mi bylo 15, hrála jsem na basovku v mnoha punkových kapelách. Většina našich skladeb byla o smrti a o odpoutání se od tohoto světa. V 19-ti už jsem začala mít té temné stránky dost a také jsem poprvé uslyšela trance. Byl plný života, vědom si duše a těla a zároveň hodně energie a dynamiky, to bylo přesně ono, co jsem jako muzikantka hledala.
Jinno: Ja se narodil v Montevideu, v Urugayi, a když jako dítě jsem poslouchal spoustu klasické hudby a Tanga. Po 4. narozeninách se naše rodina odstěhovala do Izraele. Jako teenager jsem měl od kámoše syntezátor a pak další … a brzy začal experimentovat s jejich propojováním a tvorbou rytmiky na automatickým bubeníkovi. Tenkrát trance neexistoval, nevěděl jsem přesně, co dělám. Časem se tomu začalo říkat Goa-Trance.
Trance’n Roll, je to zajímavý styl, má to něco společného s rock’n rollem nebo je to jenom náhoda?
Jinno: "Trance’n Roll " je přesně to jak to zní v názvu. Fullon psytrance a Rockenroll je kombinace, kterou nikdo v psytranceu nepoužíval. Musíte se hodně oevřít, abyste tohle album pochopili. Není to klasicky formulovaný trance. Byl to spojovací bod mezi mnou a Jigou. Rock a trance dohromady. Oba si do toho můžeme promítnout svoje pocity a přinášet nové nápady na místa kam jsme nikdy nevkročili. Napřiklad, normálně hraje Jiga na cello, ale v jednom tracku jsem si ho vzal a hrála na něj sám, aniž bych doopravdy věděl, co dělám. Zavřela jsem oči, poslouchal track ve sluchátkách, a pohyboval smyčcem jak jsem to cítil.
Jiga: co bylo pro mě osobně na tomto albu zvláštní, je způsob, jakým jsme na něm pracovali. Hlavní pozornost poutala živá složka. Nechtěli jsme používat umělý samply. Náhrali jsme živé nástroje v našem studiu, konkrétně elektrickou a akustickou kytaru, basovku, příčnou flétnu, cello a vokály. Nebylo to lehký, čelili jsme spoustě technických problémů a museli se naučit spousty věcí, například jak nahrávat basovou linku z basové kytary a přitom vychytat aby zněla "trancově" a plně atd., zažili jsme při tom spoustu legrace.
Jaké nástroje používáte při liveactu?
Jiga: Když si vezeme svoje vybavení, tak používáme syntetizátory jako Virus, Korg MS10, Moog, Microkorg, Yamaha CS1. Dále pak 2 notebooky, profesionální zvukovky, bezdrátové mikrofony, basovou kytaru, mixák atd. Obcas přivezeme i cello nebo midi drum pady.
Jinno: Nepoužíváme vždy svoje nástroje, záleží v jaké zemi hrajeme. V Evropě není problém vzít si všechno s sebou, ale když hrajeme někde dál, tak musí organizátoři sehnat většinu vybavení. Občas to není lehké. Třeba v Chile nebo v Indii nebyli schopni zajistit analogové syntezátory, tak jsme nakonec vzali vše, co nám dali, zapojili jsme synťáky do Cubase a našoupali na to spousty efektů, dokud to neznělo dobře.
Plánujete nějaké nové věci, pokud ano, kdy?
Jiga: Plánujeme prolomit více pravidel v psy žánru.
Jinno: Chceme rozvíjet náš label "AP Records" a pracovat na dalším albu. Zatím jsme v půlce a vypadá to, že to bude něco co jste předtím nikdy neslyšeli.
Jaký je váš nejpříjemnější festivalový zážitek a proč?
Jinno: Nejlepší party byla v Buenos Aires v Argentině. Hráli jsme na pláži pro 5000 lidí.Byla to první pořádná psyparty a lidé nevěděli co mají očekávat a proč to bylo tak výborné. Ze vzduchu byla cítit naivita a nevinnost. Pozoroval jsem lidi, jak objevují psychedelic trance a poprvé jsem ho znovuobjevil skrz ně.
Jiga: Argentina byla opravdu skvělá, ale ne nejlepší. Myslím že se Jinnovi tolik líbila, protože se narodil v jižní Americe. Pro mě jsou nejlepší party v Německu. Mám ráda malé a temné undergroundové akce, které jsou většinou intimní a djové se nemusí obávat uspokojování mas, pak můžou hrát jen kvalitní hudbu.
Co nesnášíte na party nejvíc?
Jinno: V podstatě mi nevadí nic. Občas mě štvou malý věci, jako nekvalitní zvuk nebo když nám promotér zapomene přinést vodu na podium. Ale obecně, pokud je party v pohodě a cítím pozitivní vibrace a všechno kolem je krásné a plyne mi čas, cítím se skvěle, ať se stane cokoliv.
Jiga: Souhlasím, těším se až uvidíme českou scénu. Bude to naše poprvé v České Republice a nemůžu se už dočkat nových a čerstvých zážitků.
Na co se máme těšit?
Jiga: Na spoustu energie a lásky. Budeme hrát některé nové tracky a samozřejmě konečně uvidíte naši space-basu. :-d
No to my se taky těšíme! Uvidíme se na party, a díky za pokec!
Analog Pussy můžete slyšet a vidět na festivalu Big Bang! 2.-4.9.2005.

English version

Analog Pussy interview by PsyriX

So, Analog Pussy. Why this name? Does it have any special meaning?
Jiga: we love analog synthesizers. they have a raw energetic sound and power. so this is the analog part. as for the pussy - we searched for a name with a female motive in it. Then Jinno came up with "pussy".
Jinno: we didn’t want a sophisticated name. i wanted to give it strait in the face: boom - take it or leave it.
Jiga: I told Jinno: are you crazy?? Pussy??
Jinno: but then we both started to laugh, and we knew that this is it.
What about your beginnings? Where do you take inspiration from?
Jiga: it all began 7 years ago in Israel; I phoned Jinno...i said: do you have 5 minutes for me?...
Jinno: and the 5 minutes became 7 years!
Jiga: we both had some studio equipment but not enough money to buy more. We thought combining our equipment together will be a good solution.
Jinno: we come from different directions; Jiga came from Punk-rock and i came from Techno-Trance. our differences have advantages and disadvantages too. We had to go through a long process of working together and finding a melting point.
What about your own music?
Jiga: I was born in Jerusalem, Israel. i was listening to metal and rock and when i was 15 i played bass guitar in many punk bands.Most of our songs were about death and being unconnected to the world. I had enough of the dark side when I was 19. Then I heard trance music for the first time. it was so full of life, with awareness to the body and soul and yet very powerful and kicking.that was exactly what I was looking for as an artist.
Jinno: I was born in Montevideo Uruguay, and heard a lot of classical music and Tango when I was a child. Our family moved to Israel when I was 4 years old. When I was a teenager I got a synthesizer from a friend and then another and soon I was experimenting in connecting them together, and adding a beat to it from a drum machine. back then trance didn’t exist, I didn’t know what I was doing. Later on it got a name - Goa Trance.

What instruments are you using when you play live act?
Jiga: if we bring our own equipment, then we use synthesizers such as Virus, Korg MS10, Moog, Microkorg, Yamaha CS1.We bring 2 laptops and professional soundcards, Wireless Microphone, Bass guitar, Mixer etc.Sometimes we bring a cello and midi drum pads.
Jinno: We don’t always use our own instruments - it depends on the country we play at. In Europe there is no problem to take all our equipment around. When we play in more far countries the party organizer has to rent most of the equipment. Sometimes they can’t get exactly what we need. For example in Chile or India it wasn’t easy to get Analog Synthesizers. So we took whatever they could get for us, we plugged the synths through the Cubase and put a lot of effects on them until they sounded decent.
Trance ’n Roll, its interesting style, does it have something with rock’n roll or its just coincidence?
Jinno: "Trance N Roll" is as it sounds: Full on Trance with Rock N Roll.it has a new sound that was never done in Psy Trance. You need to be open minded to understand this album. it is not the normal formulated trance.It was the meeting point between Jiga and me. Rock and trance together, where each of us can express himself/herself and also bring new idea to fields that we never walked at. For example, Normally Jiga plays the Cello, but in one track in this album I took the Cello and played it myself. without really knowing what I’m doing.Just closing my eyes, listening to the track in the headphones and moving the Cello-bow according to the feel.
Jiga: what was special about this album to me personally was the way we worked on it..Our main attention was the LIVE aspect, We didn’t want to use samples and we recorded live instruments in our studio. Electric and Acoustic Guitars, bass, side-flute, Cello, and Vocals it was not easy , there were a lot of technical problems and things we have to learn; like how to record a bass-line from a real bass guitar and still make it sound "Trancey" and fat , but it was a lot of fun.
Where was your best festival experience,and why?
Jinno: Best party was in Buenos Aires Argentina. we played on the beach for 5,000 people. it was the first serious Psy party there, people didn’t know what to expect and this is why it was so great. There was a naïve innocent feeling in the air. I saw people discovering Psychedelic trance for the first time and I rediscovered it through them.
Jiga: Argentina was a killer party, but not the best. I think Jinno liked it so much because she has been born in South America. for me the best parties happen in Germany. I like the small dark underground parties,. they are usually intimate so the DJ’s don’t have to worry about satisfying the masses, then they play only quality music…

Are you planning some new stuff, if yes, when?
Jiga: we plan to break more rules in the Psy genre!
Jinno: Developing our label" AP Records" and working on Analog Pussy next album. This album is in the middle of work and looks like it’s going to be something you never hear before.
What is the worse thing you hate on the parties?
Jinno:I don’t hate anything really. Sometimes little things bother me , like if the sound system isn’t good, or if the promoter forgot to bring us water to the stage.But generally - if the party is a killer and has good vibes and everything is beautiful and flowing - I feel great, not matter what happens.
Jiga: yes, I agree. It will be interesting to see the CZ party scene. It’s going to be our first time there and I am curious to experience something totally new and fresh.
What we have to look forward to?
Jiga: Lots of energy and love from us. We’re going to play some new trax and of course you’ll have finally a chance to see me play with my space-bass.
Thank you for interview and see you on the party!
You would enjoy Analog Pussy at the Big Bang! festival 2.-4.9.2005.

26.08.2005 | psyrix | magazín