jdi na obsah

Dj Natan interview

English version below

1)Jak dlouho už hraješ a jak si se k psytrance dostal?
Me první djské zkušenosti jsem měl na začátku 80. let na školních a domácích akcích ve stylu psychedelic acid rock, punk, metal a industrial.V roce 1990 jsem objevil acid house,techno a rave v Amsterdamu. Byl jsem inspirován a podporován mými djs kamarády a začal jsem hrát holandské techno, hardcore, hard-trance a breakbeat z Velké Británie. Mé první profesionální vystoupení bylo v Rakousku v roce 94,ale stále to byl hard-trance.Až v roce 1996 jsem se dostal k psychedelic trance

2)Co pro nás chystáš na párty Mystical Temple?
Pro Vaši energickou partu mám 3 hodiny opravdového tvrdého bitevního underground trance bez kompromisů.Zbrusu nové unreleased tracky ze severních evropských zemí,z Ruska, Japonska a z USA, jako start mé příští kompilace u Inpsyde Media, která vyjde během prosince

3)Můžeš nám říct něco o labelu Wirikuta Recordings?
Založil jsem Wirikuta Recordings v červnu roku 2003 společně s mým partnerem djem Bonzo čistě z vášně a také, abychom měli možnost vydávat hudbu, která se nám líbí. Je to první rakouské vydavatelství zaměřené na silný a tvrdý underground psytrance, mocný morning a temný ambient. Rádi podporujeme zajímavé věci ve smyslu, ze chceme posluchače trochu zpracovat a potrápit tím, že nechceme lpět na jednoduše identifikovatelném klasickém "psytrance" labelu.. Naše první vydání bylo "Reality Drift" od francouze Holeg & the Spies, který je letos na turné po světě společně s Krisem Kylvenem (Ex-Killing Joke). Naše budoucí vydání jsou alba Psyfactor z Ruska a Droidlock z Francie (vyjde v prosinci letošního roku)

4)Mohl bys nám přiblížit činnost Mystery World Squad?
Mystery Worl Squad byl založen malou skupinou rakouských trance bojovníků.Tato crew je zodpovědná za ty největší a nejdůležitější psytrance akce v západním Rakouskou od roku 1997.Squad je dobře znám, protože se pyšní svým temným trancem, bratrstvím a velmi silným anti komerčním postojem

5)Jak si se dostal k Parvati Records?
To byl úmysl, stejně jako pro většinu věcí. Parvati Rec. hledali někoho připraveného šířit jejich hudební zprávu, zvláště celosvětově na taneční parket a já sem hledal label reprezentující opravdový psychedelic acid trance daleko od nějakého disco-pop přídavků. Podařilo se..

6)Již dlouho vystupuješ na parties po celém světě. Jaká párty se ti zatím nejvíce líbila?
Wow težko říct, děkuju osudu, že sem doposud měl samé pěkné velké i malé párty.Přeci jen pro jistotu: Boom Festival v Portugalsku,Mystery of Eleusis @ pocta 60. výročí albertu Hoffmanovi s panem Goa Gilem veŠvýcarsku, ruské parties,jedná japonská párty a Innsbrucká parta patří k mému zlatému vrcholu

7)Co si myslíš o vývoji psytrance?
Rád bych věřil, že naše elektronická forma hudby (jedna z nejvyšších) nebude nikdy pouze sloužit triviálním účelům, jako je je zábava nebo dosahování zisku, ale měla by lidem ukázat, že mají bojovat proti ignoranci..Osobně jako dj hledám nezbytné pokračování opravdového psytrance a parties bez jakých koliv forem laciného schématického přidělování do příliš uzavřené underground podoby, pojištěni nevinností nevydané hudby a v plném rozkvětu nových mladých talentů.

Respect is the key…Prague rules hard! See you on the 6th!!

1)How long have you played and how did your career start?
I had my first dj-experiences in the early eighties at school events like at home parties spinning psychedelic acid rock, punk, metal and industrial stuff. In 1990 I discovered acid house, techno and the Amsterdam rave scene. Inspired and supported by some A’dam dj-friends I began to play dutch techno hardcore, hard-trance and breakbeats stuff from the U.K. getting my first professional gig in Austria in December ‘94 but still spinning hard-trance. Only in the beginning of 1996 I switched to psychedelic trance.

2)What are you preparing on Mystical Temple for us?
For your energetic Prague’s crowd and your headbangers I have three hours of true hard underground psychedelic battle trance without compromises. Brand new unreleased stuff from the Northern European countries, Russia, Japan, USA, like the launch of my next compilation on Inpsyde Media coming out in December.

3)Could you tell us about your label Wirikuta Recordings?
I founded Wirikuta Recordings in June of 2003 together with my partner dj Bonzo just for passion and to have a platform to release some of the music we like. It is the first Austrian record company dedicated to full strong underground psytrance, powerful morning vibes and dark ambient beats. We like the idea to support anything we find interesting in matter of impact to manipulate and harass the listener refusing to adhere to a formula for an easily identifiable classic "psytrance" label. Our first release was "Reality Drift” of the French artist Holeg & the Spies, touring this year worldwide together with Kris Kylven (Ex-Killing Joke) on the electronic drums. Our future releases include the debut album of Psyfactor from Russia, like the next album of Droidlock from France.

4)Can you describe activity of Mystery World Squad?
Mystery World was founded by a small group of Austrian trance-militants leaving on the mountains of Tirol. This is the party group responsible for all the biggest and most important psytrance events in the Western Austrian territories since 1997.
The squad is well known because of its deep trance’s pride, brotherhood, pagan believing, and a very strong no-star anti-commercial attitude.

5)How did you get to Parvati Records?
It was the faith, like for the most of the things. Parvati Rec.was looking for somebody ready to spread their musical message, especially on the dancefloors worldwide and me I was looking for a label representing the real meaning of psychedelic acid trance far away from any disco-pop additives. The job was done.

6)You have played at parties for a long time,so which party was the best one for you?
Wow difficult to say, thanx to the destiny I had mostly only nice parties. Small parties, big parties but every time nice and powerful dancefloors. For sure Boom Festival in Portugal, the "Mystery of Eleusis" - Hommage for Albert Hoffman the 60th Anniversary together with Mr. Goa Gil in Switzerland, the Russian parties, the Japanise ones and the Innsbruck crowd are my golden top of the notch.

7)What do you think about development of psytrance?
I want to follow the belief that our electronic form of music (one of the highest) does not serve only a trivial purpose such as entertainment, or financial purpose such as money making, but it should be employed in an effort to call the audience to take action with their minds & bodies against ignorance. Personally as a DJ I find necessary to continue to promote true psychedelic trance & parties free from any cheesy charts attachements and very much close to the underground to insure unreleased sound’s purity and full blooming of new young talents.

Respect is the key…Prague rules hard! See you on the 6th!!

31.10.2004 | flundr | magazín