jdi na obsah

Digital Forest - Psychedelic Trance Music Festival

Digital Forest

open-air
25.08.2017 - 27.08.2017
Rekreační Středisko Věšín
Věšín 172, 26243 Věšín
GPS 49.6155794N, 13.7925911E
map

Chillout

OMNION (CZECH) - LIVE
SONORITY (CZECH) - LIVE
NEWTECK (LUK-SI RECORDS, CZECH) - LIVE
JUJU PLANET DUB (TIP TOP UNDERGROUND, SLOVAKIA) - LIVE
DJANE SUPERCOZI in dub (IBOGA RECORDS, JAPAN)
PSYCROFT (LUK-SI RECORDS) - LIVE
JONAH MOSES (WIZARTS) - DJ SET
000333 (Mimo-TV)
JÁDRO PUDLA (WIZARTS)
MIM (BIOCORE)
ELIEN (INDENPENDENT THEORY)
CHICKO (WALACHIAN TRIBE, SLOVAKIA)
CARTRIDGE (CZECH)
DWAID (MYSTICAL WAVES RECORDS, SLOVAKIA)
YPSYLON (MYSTICAL WAVES RECORDS, SLOVAKIA)
RACHETIK (HEDONIX)
ONDREJ PSYLA (MYSTICAL WAVES RECORS, CZECH)

Info

FOR ENGLISH SCROLL DOWN
====================
Na konci léta se v brdském hvozdu uskuteční taneční rej pro všechny vesmírné bytosti.

Poslední víkend v srpnu se tam zjeví všichni ufounci, skřítci, víly, bosorky a z lesa Řáholce nás přijde navštívit i samotný Rumcajs s Mankou, kteří dobře vědí, že svého Cipíska můžou vzít bez obav také.

Pojďme společně s bytostmi z jiných světů a dimenzí slavit setkání na konci prázdnin skrze hudbu, tanec, světlo, les, slunce a měsíc.

Bytosti, které budou brnkat na společnou strunu se zmaterializují z převelkých dálav. Vesmírní hosté nás přijedou pozdravit z pobočky galaktické konfederace od trojhvězdy Alfa Centauri nebo od hvězdy Betelgeuse.

Z naší Země přivítáme návštěvu ufounů a skřítků z Bali, Japonska, Itálie, Maďarska, Makedonie, Srbska, USA, Slovenska, Německa a samozřejmě ze všech koutů naší geolokačně státotvorné oblasti.

Festival Digital Forest bude svištět 25-27.08. 2017 v rekreačním vesmírném středisku Věšín.

✪ LOKACE ✪
Recreation Center Věšín (262 43 Věšín)
Souřadnice GPS: 49°36'56.8"N, 13°47'39.4"E

✪ WORK SHOPS ✪
Masáže.
Délka workshopu: 3 až 4 hodiny.
(Názorná ukázka a přednáška o lávových kamenech, medových, thajských olejových, ayurvédských, tantrických, švédských sportovních a čakrových masážích).
Co je áyurvédská masáž?
Abhjanga je hluboce relaxační, regenerační ájurvédská masáž (hlava, obličej, celé tělo). Áyurvédská masáž má výborný účinek, protože spíše než na techniku a tlak se soustřeďuje na individuální přístup s použitím vhodných léčivých olejů a bylin. Tím navozuje v těle rovnováhu. Masáž považuje Áyurvéda za jeden z klíčových faktorů dlouhověkosti, protože kontroluje hlavní dóšu (energii)v těle -Vátu. Váta převažuje ve vyšším věku a postupně vysušuje organismus.
Masáž brání předčasnému stárnutí.
Lektorka: Kishori

Taneční dílna - Jak na to, ukázky, pohybový trénink.
Délka workshopu: 1 až 2 hodiny.
Contemporary dance.
(současný tanec vycházející z pozic a principů jógy)
Moderní scénický tanec (Contemporary dance) je moderní výrazový tanec, který je vzhledem ke své technické podobnosti přirovnáván k modernímu tanci. Contemporary dance je velmi nepředvídatelný a zcela odlišný od ostatních tanců. Využívá například i techniky převzaté od japonského současného tance butó nebo prvky z afrického tance. V této formě tance se velmi často objevují nepředvídatelné změny v rytmu, rychlosti a směru. Cíl contemporary spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. Tato „plynulost“ pohybu zcela odlišovala contemporary dance od tradičních tanečních stylů. V současné době již Contemporary dance vychází s osobnosti jednotlivého lektora či choreografa.

Dočasné tetování hennou.
Délka workshopu: 3 hodiny
Henna je indická léčivá a posvátná bylina, hojně využívaná v ayurvédě. Kresba tělo vyživuje a přináší štěstí a prosperitu. Mimo jiné má antialergenní a antiseptické účinky.
Tetování vydrží zhruba 1-2 týdny a je možné ho znovu obtahovat.
Na kurzu se naučíte hennu správně namíchat, vyrábět si aplikátory a nanášet na tělo.
Poradíme si tipy a triky a budeme malovat..
Program se bude konat po širým nebem:)
Samotný work shop stojí 450,- kč a my ho budeme mít v rámci festivalu zdarma:)
Lektorka: Alex Litavcová (aalxmo@gmail.com)

Domaluj si svojí taštičku pro malé děti.
Na plátěné taštičky mohou (nejen) děti malovat fixami na textil co se jim zlíbí, případně si můžou vybrat některou z šablon.
Taška dětem zůstane a budou mít parádní taštičku na svačinu nebo na cvičky:)

✪ PŘEDNÁŠKA ✪
https://www.facebook.com/...
Život, umění a extáze od Anima Mundi

https://www.facebook.com/...
Česká psychedelická společnost - téma bude oznámeno.

✪ INFO ✪
======================
Areál se nachází uprostřed lesa zhruba 3 kilometry od obce Věšín, nedaleko Rožmitálu pod Třemšínem (okres Příbram). Účastníci festivalu se mohou ubytovat v chatkách nebo ve vlastních stanech. Občerstvovat se bude možné u dvou barů, v čajovně a na Space baru. Zdarma jsou k dispozici sprchy, sociální zařízení a pitná voda. Parkování je rovněž zajištěno. V prostoru je volejbalové hřiště a bazén. A okolní příroda zve k pěším i cyklistickým výletům.

✔ DIGITAL PSYCHEDELIC STAGE ✔
✔ DIGITAL CHILL OUT ZONE ✔
✔ WORK SHOPS ✔
✔ PERFORMANCES ✔
✔ TEA ROOM ✔
✔ VEGA FOOD ✔
✔ PARKING ✔
✔ CAMPING AREA ✔
✔ FREE SHOWERS ✔
✔ SHOPS ✔

✪ UBYTOVÁNÍ ✪
Chatky jsou po 4. Cena je 1200 Kč za víkend.
Peníze posílat na číslo účtu 2100380927/2010.
Do poznámky uvést váš email pro potvrzení rezervace.
Email na rekreační středisko je beranektomas@seznam.cz

✪ NAVIGACE ✪
Doprava
Souřadnice GPS: 49°36'56.8"N, 13°47'39.4"E

Auto
Z Příbrami jeďtě po silnici 19 směrem na Plzeň do Rožmitálu pod Třemšínem, na kruhovém objezdu na začátku Rožmitálu zahněte doprava a pokračujte po silnici 19 směr Plzeň a Věšín. Obcí Věšín projeďte po hlavní silnici (směr Spálené poříčí/Plzeň), po cca 1,5 km zatočte v lese prudce doleva na příjezdovou cestu do rekreačního střediska Věšín, po 500 metrech jste na místě.
Z Plzně vyražte po silnici E49/20 směr České Budějovice, za obcí Bambousek zahněte doleva na silnici 19 směr Příbram. Této silnice se držte až do obce Míšov, pak pokračujte lesem cca 4,5 km, zatočte doprava na příjezdovou cestu do rekreačního střediska Věšín a po 500 metrech jste na místě.

✪ LÍSTKY ✪
Od 1.6. do 30.6. bude cena vstupenky 540 Kč,-
přes https://www.book-tickets....

Od 1.7. do 18.8. bude cena vstupenky 590 Kč,-
přes https://www.book-tickets....

Na místě 700 Kč,- víkend
na den 500 Kč,- od sobotní 12:00.

Děti do 12 let mají vstupné zdarma.

====================
ENGLISH:
At the end of the summer in the Brdy deep forest, there will be a dance event for creatures from all over the universe.
Hosted the last weekend of August, the event will be visited by all kinds of creatures, extra-terrestrial beings, elves, fairies, and witches.
Let’s get together with creatures from other worlds and celebrate the end of the summer vacation season by enjoying music, dancing, forest, sun and moon.
Those creatures will come from the very far distance to get in tune with each other. Outerspace guests will come to say hi from the Galactic Confederation unit from the Alpha Centauri star system and Betelgeuse.
We’re welcoming aliens and elves from Bali, Japan, Italy, Hungary, Makedonia, Serbia, the USA, Slovakia, Germany and, of course, from all other corners of the world.
The Digital Forest Festival will rave on 25-27.08. 2017 in a cosmic recreational area Věšín.
====================

✪ INFO ✪
======================
The area of the festival is situated in the middle of the forest approximately 3 km from the village Věšín, not far from Rožmitál pod Třemšínem (Příbram district). Participants of the festival can stay in huts or their own tents. Refreshments will be available at two bars, tea room and at the Space Bar. Showers, sanitary facilities and drinking water are for free. Parking places are also at your disposition. There is a volleyball pitch and a swimming pool in the area. The nature is inviting you to have a walk or go cycling.

✪ NAVIGATION ✪
By car
From Příbram go along the road 19 Plzeň direction to Rožmitál pod Třemšínem. Turn right at the roundabout, at the beginning of Rožmitál, and go straight along the road 19 Plzeň and Věšín direction. Go through Věšín along the main road Spálené Poříčí/Plzeň direction. After approx. 1,5 km you will see „The Digital Forest“ sign. Turn left to the forest and go along the vicinal road 500 m until the recreational area Věšín. You are there.
From Plzeň drive along the road E49/20 České Budějovice direction. After the village Bambousek turn left to the road 19 Příbram direction. Go along this road until the village Míšov, continue through the forest approx. 4,5 km, then you will see „The Digital Forest“ sign. Turn right to the vicinal road, which leads to the recreational area Věšín, and after 500 m you are there.

✪ ACCOMMODATION ✪
Huts are for 4 people and cost 1200 Kč for the weekend.
Send the payment to the account n. 2100380927/2010.
Leave your email adress to get the reservation confirmation.
The recreational area email is beranektomas@seznam.cz

✪ WORKSHOPS ✪
Massage
The workshop will last 3-4 h.
(Demonstration and lecture on lava stones, honey, Thai oil, ayurvedic, antric, Swedish sport and chakra massage).
What is ayurvedic massage?
Abhyanga is a deep relaxation regeneration ayurvedic massage (head, face, whole body). Ayurvedic massage gives a outstanding effect because it is concentrated more on individual approach than technique and pressure and is done with proper medical oils and herbs. This way, this type of massage harmonizes the body. Ayurvedic massage is regarded as the key factor of the long life expectancy as it controls the main dosha (energy) in the body – Vata. Vata increases in the older age and gradually dries the organism.
Massage prevents premature aging.
The lecturer: Kishori

Dance Workshop – Dos and don’ts. Presentation. Physical Training.
The workshop will last 1-2h.
Contemporary dance.
(modern dance based on joga principles and positions)
Contemporary scenic dance (Contemporary Dance) is an up-to-date expressive dance, which is due to its technical similarities compared with modern dance. Contemporary dance is very unpredictable and totally different from other dance styles. It sometimes incorporates techniques taken from Japanese contemporary dance Butoh or elements from African dance. In this form of dance unpredictable changes in rhythm, speed and direction are often used as well. The goal of this genre is to find voluntarity of movement by using natural body lines and its energy. This „continuity“ of movement differed Contemporary Dance from traditional dance genres. Nowadays Contemporary Dance is formed by an individual teacher‘s or choreoprapher’s personality.

Henna Temporary Tatoo.
The workshop will last 3h.
Henna is an Indian medical and holy herb widely used in ayurveda. The drawing nourishes the body and brings happiness and prosperity. Moreover, it has antiallergenic and anticeptic effects.
Henna tattoo will last for 1-2 weeks and can be renewed after.
You will learn how to mix up henna, make aplicators, and apply henna on the body.
We will learn the hacks and tricks and make henna designs on our bodies.
The workshop will be held in the open-air:)
The workshop usually costs 450,- kč but we will have it for free as a part of the festival:)
Master: Alex Litavcová (aalxmo@gmail.com)

Kids‘ Bag Drawing Workshop (for children and adults)
You can make any design you‘d like with felt tip pens on tote bags. Not only kids but adults as well can participate. Some stencils will be provided.
Kids can have those fantastic bags and use them for carrying snacks or sports shoes:)

✪ TICKETS ✪
JUNE - Presale ticket for 21 €
via https://www.book-tickets....
or via paypal psyla@centrum.cz

JULY/AUGUST - Presale ticket for 23 €
via https://www.book-tickets....
or via paypal psyla@centrum.cz

On gate 27 € weekend
One day 19 €
Children under 12 years free

Info email pro vše ostatní:
digitalforestfestival@gmail.com

more info soon

Entry

Od 1.6. do 30.6. bude cena vstupenky 540 Kč,- přes https://www.book-tickets.cz/digitalforest

Festival Digita...

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.
Obrázek uživatele Festival Digital Forest

Druhá fáze předprodeje probíhá do 30.6. Cena lístku je nyní 540

Druhá fáze předprodeje probíhá do 30.6.
Cena lístku je nyní 540 Kč,-
Od 1.7. se bude cena zvyšovat.
Lístky kup přes
https://www.book-tickets....